ตีให้แตกแล้วปกครอง Divide and Conquer กลยุทธ์ที่ห้ามใช้ในครอบครัว

แม้ว่าความรู้หลายข้อจาก ตำราพิชัยสงคราม ของ ซุนวู ผู้ได้ชื่อว่า เป็นปราชญ์แห่งพิชัยยุทธ์ จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการปกครอง การทำธุรกิจ รวมการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม แต่ก็มีบางข้อที่เป็นกลยุทธ์อันตราย ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ควรนำมาใช้กับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเด็ดขาด นั่นก็คือการตีให้แตกแล้วยึดอำนาจหรือปกครอง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า DIVIDE and CONQUER

Related posts:

You may also like...