สวนหนองจอก

M_nongchok

 

ที่ตั้ง: หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

ขนาดพื้นที่: 35 ไร่ 2 งาน

เวลาทำการ: 05.00 – 20.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน: สวนชุมชน

รถประจำทาง: ถนนเชื่อมสัมพันธ์ สาย 131

line

ประวัติความเป็นมา

ที่ดินบริเวณนี้เดิมใช้เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนให้กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าของพื้นที่เข้าพัฒนาพื้นที่รกร้างแห่งน ี้และสร้างเป็นสวนหนองจอก น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 โดยใช้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนของประชาชน ท้องถิ่นและใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน และใช้จัดงานเทศกาล งานประเพณีต่างๆ

สวนหนองจอกเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ต่อมามอบให้กองสวนสาธารณะดูแลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 เป็นต้นมา

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนหนองจอก โดดเด่นด้วยลักษณะของ “สวนไทรงาม” ซึ่งได้จัด ภูมิทัศน์เป็นแนวต้นไทรที่ตกแต่งพุ่มไว้งดงาม ยาวขนานตลอด แนวถนนหลักของสวนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสวนหนองจอก ด้วยความสง่างามของทรงพุ่ม ภายในสวนตกแต่งด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ ปลูกบัวหลากสี มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดแหวกว่ายให้ชม เพลินตา ทำให้กิจกรรมให้อาหารปลา กลายเป็น ที่นิยมในหมู่เด็กๆ มีทางเดินลัดเลาะไปตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณเพื่อชมธรรมชาติอย่าง ใกล้ชิด หรือเพื่อวิ่ ออกกำลังกาย และจัดให้มีศาลาพักผ่อนไว้หลบ ร้อนชมวิวทิวทัศน์กระจายทั่วไป

เวทีกลางแจ้ง ใช้เพื่อกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เพิ่มบทบาทให้สวนสาธารณะเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชน

สนามกีฬา ให้บริการแก่ประชาชนที่ชื่นชมการเล่นกีฬาออกกำลังกายแต่บริเวณบ้านมีพื้นที่จำกัด ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล

line

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

Related posts:

You may also like...