สวนป่าเบญจกิติ Benchakitti Forest Park

rhdr

ในยุคสมัยที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ เทร็นด์การใช้เวลาว่างของผู้คนจำนวนไม่น้อยค่อยๆ เปลี่ยนไปจากการออกไปเที่ยวช้อปปิ้ง เดินห้าง หรือหาของอร่อยกินให้ตัวแตกกันไปข้างหนึ่ง มาสู่การออกกำลังกาย สถานที่ในการออกไปใช้เวลาว่างจึงเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่มีบรรยากาศสวยงาม ตอบโจทย์การหย่อนใจไปด้วยพร้อมๆกัน นั่นก็คือ สวนสาธารณะ และถ้าพูดถึงสวนสาธารณะโฉมใหม่ที่กำลังเป็น Talk of the town ของคนกรุงตอนนี้ ก็ไม่มีที่ไหนฮอตไปกว่า สวนป่าเบญจกิติ อีกแล้ว

qrf
ด้วยชื่อว่า สวนป่า แต่ตั้งอยู่ในทำเลทองกลางใจกรุงเทพฯ ทำให้ใครต่อใครปรารถนาจะมาสัมผัส สวนป่าเบญจกิติ ที่เป็นเสมือนโอเอซิสอันแสนร่มเย็นกลางกรุงแห่งนี้ สวนป่าเบญจกิติ เป็นสวนสาธารณะขนาด 320 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย ในบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม ติดกับสวนเบญจกิติทางฝั่งตะวันออก สวนป่าเบญจกิติถือเป็นโครงการสวนสาธารณะระยะต่อเนื่องจากสวนเบญจกิติที่ยึดแนวคิดของ “สวนน้ำ” ส่วนสวนป่าเบญจกิติยึดแนวคิดของ “ป่าในเมือง” (urban forest) หากรวมพื้นที่ทั้งหมดจะมีเนื้อที่รวมประมาณ 450 ไร่

.
สวนป่าเบญจกิติ ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ 3 ระยะ ระยะที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ เน้นการปลูกพันธ์ไม้ไทยหายาก ระยะที่ 2 และ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ เน้นแนวคิดพื้นที่ทางธรรมชาติ พื้นที่เส้นทาง และพื้นที่อาคารเดิม โครงการสวนป่าเบญจกิติซึ่งเป็นโครงการระดับเมกะโปรเจคเพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดยทีมงานภูมิสถาปนิก บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บริษัท อาศรมศิลป์ จำกัด และบริษัท ฉมา จำกัด นอกจากนี้ยังมีศาสตราจารย์อวี้ข่งเจี้ยน จาก ทูเรนแลนด์สเคป ภูมิสถาปนิกเจ้าของแนวคิดเมืองฟองน้ำ (sponge city) มาร่วมให้คำปรึกษาในส่วนแนวคิดการออกแบบ โดยสวนป่าเบญจกิตินำแนวคิดเรื่องของเมืองฟองน้ำมาใช้ในการออกแบบในภาพรวมเฟส 2 และ 3 ทั้งการใช้บึงรับน้ำขนาดใหญ่จำนวน 4 บึง มีจุดเด่นคือเกาะต้นไม้ทรงกลม เพื่อการกักเก็บน้ำและหน่วงน้ำ การทำสวนฝน (rain garden) ตลอดเส้นทางสัญจรในโครงการ โดยทั้งหมดใช้พืชพรรณท้องถิ่นตามธรรมชาติ ไม่เน้นการตัดแต่งเพื่อให้คงแนวคิดสวนป่าตามนิเวศธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด สวนป่าเบญจกิติยังถือเป็นสวนขนาดใหญ่แห่งแรก ๆ ในกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดการออกแบบภายใต้การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solution) เข้ามาในการออกแบบ

rhdr
ภายในสวนนอกจากจะเขียวขจีด้วยมวลไม้นานาพันธุ์ที่เลียนแบบระบบนิเวศตามธรรมชาติ ยังมีอัฒจันทร์ขนาดใหญ่รองรับกิจกรรมกลางแจ้ง ทางเดินลอยฟ้าระยะ 1.6 กิโลเมตร ทางวิ่ง ทางจักรยาน และทางเดินโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ยัง อาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารศาลาสำหรับกีฬาในร่ม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้คนกรุงเทพฯ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพไม่แพ้มหานครใหญ่ๆทั่วโลก อีกทั้งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองก็ยังทำหน้าที่เป็นปอดให้กับคนกรุงเทพฯ ได้สัมผัสกับอากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม เพื่อความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพที่ดี และมีกิจกรรมใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
Benchakitti Forest Park, new attraction in the heart of Bangkok, is a 320 rai public park located on Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict. Benchakitti Forest Park was created as an extension of the original Benchakitti Park, with the concept of ​​urban forest that will make an ideal places for the people to relax and areas to live with the same quality as the big cities around the world.

Location: https://goo.gl/maps/pSvPCFzX6zkgXu5MA

 

Related posts:

You may also like...