ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) กำแพงแห่งความรักความเข้าใจ

cover

#ช่องว่างระหว่างวัย หรือ #Generation Gap เป็นปัญหาที่มีมานาน เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย และใกล้ตัวกว่าที่เราจะคาดคิด เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งขึ้นในทุกสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ที่ทำงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิต ซึ่งหากมองจะเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมดาที่คนเราอยู่ร่วมกัน อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ แต่หากความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ เราอาจดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากในสังคมที่มีอคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย หากเกิดในครอบครัว มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและลูกหลาน พ่อแม่กับลูก พี่กับน้อง คนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน ไม่ยอมรับความเห็นของแต่ละฝ่าย ต่างคิดว่าตนเองถูกเสมอ มีปัญหาไม่ปรึกษาพูดคุย ทำให้เกิดความห่างเหินในครอบครัว แม้แต่ครอบครัวที่อยู่ร่วมใกล้ชิดกัน และคิดว่ารักกันดี ก็ยังสามารถเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยได้
.
เราสามารถแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยได้โดย
1. ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล คนเราเกิดมาแตกต่าง วัยและประสบการณ์ต่างกัน สิ่งแวดล้อมต่างกัน ความคิด ความเห็น รสนิยมความชอบ ย่อมมีความแตกต่างกันไปเป็นเรื่องธรรมดา ให้เราเปิดใจยอมรับ เคารพในความแตกต่าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเพิ่งตัดสินใครด้วยฐานะและรูปลักษณ์ภายนอก ต้องดูที่การกระทำ และฝึกเป็นคนมีเหตุผล เมื่อเรารู้จักแยกเหตุและผลได้ เราก็พร้อมที่จะยอมรับและเข้าใจคนอื่น เมื่อเราเข้าใจเขา เขาก็จะเข้าใจเรา
.
2. สูงวัยให้สมวัย ผู้สูงอายุย่อมมีประสบการณ์ในชีวิตมากมาย มีคนเคารพยกย่อง ต้องไม่ทำตัวเป็นศูนย์กลางในการคิด การพูด การตัดสินใจให้ผู้อื่นทำตามความคิดของตนเอง แม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นความปรารถนาดีก็ตาม ต้องเป็นบุคคลตัวอย่างได้ทั้งการดำเนินชีวิต ความคิด คำพูด การกระทำ และควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ สิ่งใหม่ จะทำให้เข้าใจลูกหลานมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบให้ลูกหลานทำตาม ลูกหลานอยากเข้าหา ปรึกษา หรือพูดคุยด้วยมากขึ้น ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัว
.
3. สร้างกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะในชุมชน สังคม ที่ทำงาน ในครอบครัว พ่อแม่ลูก พี่น้องไปคนละทาง ไม่กล้าแสดงความรักต่อกัน ไม่กล้าเปิดใจปรึกษาปัญหาพูดคุยกัน ต้องสร้างกิจกรรมร่วมกัน เดินทางท่องเที่ยว ทำกิจกรรมการกุศล หรือชวนกันไปทำบุญเข้าวัดศึกษาธรรมมะ กิจกรรมจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน เวลาพูดคุยก็จะสามารถคุยเรื่องเดียวกันได้
action-adult-affection-eldery-339620
ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่หากเราศึกษาทำความเข้าใจด้วยเหตุและผล มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เราก็จะรู้จักและเข้าใจคนอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า…จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่องว่างระหว่างวัยก็จะแคบลงและหมดไป ถึงต่างวัยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Related posts:

You may also like...