โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นหนึ่งในโรคร้ายที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทุกเพศทุกวัย และคนวัยกลางคนจำนวนมาก กำลังเป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัว !!