Category: Eye

โรคตาแห้ง 640x440

โรคตาแห้ง อันตรายจากการใช้คอมพิวเตอร์

ตาแห้ง โรคยอดฮิตที่เป็นกันมากในปัจจุบัน หนึ่งในสาเหตุของตาแห้งที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ อาการของโรคตาแห้ง ได้แก่ ระคายเคืองตา เหมือนมีเศษผงอยู่ในดวงตา, แสบตาง่าย บางคนอาจมีน้ำตาไหล โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในที่ที่ลมพัดแรงหรืออากาศแห้ง เช่น ในห้องแอร์, เห็นภาพเบลอมากขึ้นเมื่ออ่านหนังสือหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจ้องมือถือเป็นระยะเวลานานๆ อาการจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคตาแห้ง เนื่องจากการทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้สายตาในระยะใกล้และต้องใช้สมาธิในการเพ่งหน้าจอ...

001

เช็ค 5 สัญญาณเสี่ยงโรคต้อกระจก เลี่ยงภาวะตาบอด

การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณด้วยการดูแลและตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ นับเป็นสิ่งที่จำเป็นและส่งผลดีอย่างยิ่ง เนื่องจากภาวะเสื่อมถอยของร่างกายก็อาจเป็นบ่อเกิดของภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพที่มากมาย รวมไปถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นปัญหาทางสายตาที่พบได้มากในกลุ่มวัยเกษียณ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจกลายเป็นสาเหตุของภาวะตาบอดได้ จากการสำรวจพบว่ามีจำนวนถึง 42% ของผู้มีภาวะตาบอดมีสาเหตุมาจากภาะวะต้อกระจก