วัยทอง – รักษาได้ ด้วยการฝังเข็ม

วัยทอง ถือเป็นวัยหนึ่งที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของผู้หญิงและผู้ชายอย่างมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาทำให้การใช้ชีวิตที่เคยปกติสุขสะดุดลง เนื่องจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากระบบที่เสื่อมถอยของอวัยวะหลายอย่าง น.พ.วรายุต สถิตย์เสถียร หัวหน้าหน่วยแพทย์ฝังเข็มและเวชกรรมผสมผสาน ร.พ.พระมงกุฎเกล้า และแพทย์ประจำคลินิกเพื่อดุลยภาพ ไทยพริวิเลจ สปา อธิบายว่า วัยทองถือเป็นวัยแห่งความเสื่อม...