โรคบ้านหมุน

บ้านหมุน….คุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหม เวียนหัวบ่อย เมารถง่าย หูอื้อ รู้สึกโคลงเคลงตาลายคล้ายบ้านหมุน เป็นๆหายๆจนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่าหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันขณะขับรถ หรือกำลังทำงานกับเครื่องจักร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อาการนี้เรียกว่า อาการเวียนศีรษะ #บ้านหมุน (...