สวนกีฬารามอินทรา

M_ramindra

ที่ตั้ง: ถนนรามอินทรา กม. 2 เขตบางเขน

ขนาดพื้นที่: 59 ไร่

เวลาทำการ: 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน: สวนเฉพาะทางหรือ สวนอเนกประสงค์

รถประจำทาง: 26, 27

line

ประวัติความเป็นมา

สวนกีฬารามอินทรา ระยะแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกสวนป่า กทม. เฉลิมพระเกียรติ 9 แห่งในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี โดยสร้างในบริเวณกองขยะ และโรงงาน กำจัดขยะมูลฝอยเดิมของสำนักรักษาความสะอาอาด (ปัจจุบัน คือ สำนักสิ่งแวดล้อม) ที่เลิกใช้ไปแล้ว โครงการระยะแรกเริ่มต้นในปี 2530 โดยทำการถมดินภูเขาขยะ และปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น นนทรี มะขาม ตามคำแนะนำของนักวิจัยเพื่อบำรุงปรับปรุงพื้นที่ เตรียมจัดสร้างเป็นสวนป่า แต่ด้วยสภาพพื้นที่กว้างขวางสลับเนิน ดินคล้ายภูเขาขนาดเล็ก กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาต่อมาเป็นสวน สาธารณะในรูปแบบสวนกีฬาเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย สำหรับชุมชนใกล้เคียง เป็นสวัสดิการเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งเป็นสถานที่เพาะชำผลิตต้นไม้ของกทม. ด้วย

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนกีฬารามอินทราเมื่อได้รับการพัฒนาเต็มรูปแบบจะกลาย เป็น”สวนกีฬาแห่งแรกของเมือง” ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งเพื่อการพักผ่อนในรูปแบบกิจกรรม เพื่อสุขภาพพลานามัย และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสวนภุเขา และลานกีฬา

สวนภูเขา พื้นที่สีเขียว 37 ไร่จัดภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อม เป็นสวนป่าเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณ ในอนาคตกำหนดให้สร้าง เส้นทางวิ่งยาว 1.1 กม. และเส้นทางจักรยานเสือภูเขายาว 1.5 กม. ตัดผ่านเนินเขาที่แวดล้อมด้วยสวนป่า เพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียดสะดุดตา เพิ่มความน่าสนใจให้กิจกรรมการออกกำลังกายมากขึ้น

ลานกีฬา พื้นที่นันทนาการ 22 ไร่ บนที่ราบกว้างกำหนดให้สร้างเป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน สำหรับกีฬาหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ ได้แก่ สนามฟุตบอล 5-7 คน 4 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 4 สนาม และคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะจัดเป็นศูนย์กีฬาและศูนย์นันทนาการชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมกีฬามวลชนต่อไป

line

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

Related posts:

You may also like...