เบาหวานเข้าจอประสาทตา…น่ากลัวกว่าที่คิด

กลไกการเกิดเบาหวานขึ้นตา เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอยู่เป็นระยะเวลานาน ทำให้ผนังของหลอดเลือดผิดปกติ