สวนจตุจักร

M_chatuchak

ที่ตั้ง: ถนนกำแพงเพชร 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ขนาดพื้นที่: 190 ไร่

เวลาทำการ: 04.30 -21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน: สวนสาธารณะขนาดกลาง หรือ สวนระดับเขต

รถประจำทาง: ถนนพหลโยธิน สาย 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 112, 134, 136, 138, ปอ. 2, 3, 9, 10, 12, 13, 23, 38, 145

line

ประวัติความเป็นมา 

สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523 โดยมีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน 100ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่า”สวนจตุจักร” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2519

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน 

สวนจตุจักร เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายที่ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อน และสิ่งแวดล้อม ยังคงมีอนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่ง เพิ่มความงาม เป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะ เก่าแก ่คู่เมืองหลวง ได้แก่หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ

ณ วันนี้สวนจตุจักร คือสวรรค์ของประชาชนผู้รักสุขภาพใน ย่านมุมเมืองด้านเหนือโดยสามารถเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่มครึ้ม ตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณ สวนไม้ ในวรรณคดี สวนสมุนไพร แวะทักทายปลาหลากชนิดที่สะพานชมปลา หรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ำ ในสระน้ำกลางสวน รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการออกกำลังกาย ตามฐานต่างๆ ใน “สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นอกจากนั้น ยังศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลินต่างๆได้ ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟ ในอาคารหอเกียรติภูมิ รถไฟ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ โดยชมรมเรารักรถไฟ โดยในอาคารมีการจัดแสดงนิศทรรศการ ประวัติศาสตร์การเดินรถไฟไทยและยานยนต์ เปิดบริกา

นอกจากนั้นยังมี สวนจราจรเยาวชน ซึ่งเป็นการจัดเส้นทาง จักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินกับ บรรยากาศร่มรื่นและสวยงาม ด้วยพรรณไม้ต่างๆ ในสวนรเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์

line

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

 

 

Related posts:

You may also like...