สุขภาพผิวในวัยกลางคน

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในแต่ละช่วงวัยเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกอายุได้มากที่สุด เป็นที่รู้กันว่า คนที่ผิวพรรณมีสุขภาพดี จะดูสดใส อ่อนกว่าวัย ในขณะที่สุขภาพผิวแย่ ก็จะทำให้คุณดูแก่เกินอายุ การดูแลสุขภาพผิวจึงเป็นเรื่องสำคัญในทุกช่วงวัย และจะยิ่งจำเป็นมากขึ้น เมื่อเข้าสู่วัย 40...