คนแก่แบบไหน ที่ไม่เป็นภัยต่อโลก

 
การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จำเป็นจะต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ทำเมื่อถึงเวลาที่เป็นผู้สูงอายุแล้ว เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เราอาจสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมที่ยากต่อการปรับตัว 

Related posts:

You may also like...