สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

M_rommaneethungseegun

ที่ตั้ง: ถนนเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง

ขนาดพื้นที่: 15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา

เวลาทำการ: 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน: สวนชุมชน

รถประจำทาง: ถนนราชวิถี สาย 12, 14, 17, 24, 36, 38, 61, 63, 69, 74, 77, 92, 204, ปอ. 14, ปอ. 140

line

ประวัติความเป็นมา

สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน จัดสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงพัฒนาสวนป่าสีกัน เพื่อเป็นแหลงท่องเที่ยวและพักผ่อน แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร   โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546

เดิมทีที่ดินแปลงนี้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย จัดเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองได้รับมอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ร่วมกัน ประเภทพลเมืองให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ในกิจการด้านสวนสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 โดยประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี

สวนรมณีย์ทุ่งสีกันได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีความหมายถึง สวนที่ให้ความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกัน

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะกึ่งอเนกประสงค์ ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์ โดยเน้นถึงบรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนแก่ประชาชนทั่วไป

การออกแบบได้เน้นให้สวนประกอบไปด้วยลานกีฬา และบริเวณที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ประชาชนผู้สนใจในสุขภาพ จะได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีทั้งลู่วิ่ง และเครื่องออกกำลังกายประจำสถานีถึง 12 ฐาน มีหอนาฬิกาที่โดดเด่น ระเบียงน้ำพุที่เพิ่มบรรยากาศความชุ่มฉ่ำและคลายร้อนได้ดี โดยผู้ใช้บริการสามารถพักผ่อนอิริยาบถ ชื่นชมความงามของสายน้ำได้ที่ศาลากลางน้ำ นอกจากนั้น ยังมีศาลาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ กลุ่มอาคารเน้นการออกแบบที่คงเอกลักษณ์ของศาลาไทย สร้างความแตกต่างไปจากสวนสาธารณะแห่งอื่นๆ รวมไปถึงอัฒจันทร์ที่สามารถให้บริการในด้านการชมการจัดแสดงดนตรีและอื่นๆ สมกับกับเป็นสวนแห่งความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกันเลยทีเดียว

line

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

 

Related posts:

You may also like...