สวนสันติภาพ

m_santiphap

ที่ตั้ง: ระหว่างถนนราชวิถี และ ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี

ขนาดพื้นที่: 20 ไร่ 80 ตารางวา

เวลาทำการ: 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน: สวนหมู่บ้าน หรือ สวนละแวกบ้าน

รถประจำทาง: ถนนราชวิถี สาย 12, 14, 17, 24, 36, 38, 61, 63, 69, 74, 77, 92, 204, ปอ. 14, ปอ. 140

line

ประวัติความเป็นมา

” สวนสันติภาพ” สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งกรุงเทพมหานคร เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลังจากผู้เช่าเดิม คือ การเคหะแห่งชาต ิจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนมานานได้หมดสัญญาเช่าลง ด้วยที่ตั้งของที่ดินผืนกว้างแห่งนี้อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อสาธารณะประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมหาได้ยากยิ่ง กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงนำมาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะโดยมีสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 เป็นต้นมา และเริ่มก่อสร้างสวนในปี 2540 หลังการย้ายสิ่งปลูกสร้างผู้ครอบครองและผู้บุกรุก ออกจากพื้นที่ สวนสันติภาพเปิดบริการเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2541 ชื่อสวนแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2488 เป็นวันยุติความโหดร้ายของสงคราม และวันเริ่มต้นของสันติภาพความสงบสุขแห่งมวลมนุษย์ชาติอีกครั้ง

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนสันติภาพ มีความโดดเด่นจากการออกแบบให้เป็นสวนป่าใจกลางเมือง ที่ให้ความร่มรื่นด้วยธรรมชาติเขียวขจีเพิ่มจุดสนใจ ด้วยสระน้ำกลางสวนติดตั้งน้ำพุเพิ่มความสดชื่น กำหนดให้มีสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็น จึงสร้างบรรยากาศให้สงบร่มเย็นปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก และแนวป่ารอบสวนยังช่วยดูดซับฝุ่นละออง สร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในสวนดูไม่น่าแปลกใจ หากผู้มาใช้บริการสวนแห่งนี้ จะได้สัมผัสถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความแออัดสับสน ท่ามกลางไอแดดร้อนระอุของบรรยากาศภายนอก เพียงก้าวแรกที่เข้าสู่สวนจะรู้สึกเสมือนย่าง เข้าสู่โลกเขียวขจีร่มเย็น ซึ่งแฝงตัวอยู่ระหว่างตึกสูงนับเป็นสวนที่มีคุณค่าเพื่อชาวเมืองอย่างแท้จริง นอกจากนี้การเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ โดยการแสดงดนตรีในสวนสามารถสร้างบทบาทในการเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนใน ครอบครัวที่จูงมือกันมาฟังเพลงโปรด และปิกนิคในยามเย็น ที่มาของการเป็น ” อุทยานดนตรี” ของกรุงเทพมหานคร นครแห่งดนตรีกาล

สัญลักษณ์ของสวน ตั้งอยู่ในสระน้ำเป็น “รูปนกพิราบ คาบช่อดอกมะกอก 5 ดอก” ทำจากทองเหลืองรมดำ แทนความ หมาย”สื่อสันติภาพของโลก” จำลองจากผลงานของ ปิกัสโซ ศิลปินวาดภาพชื่อก้องโลก

ป้ายชื่อสวน จำลองแบบจากลายมือของ ท่านพุทธทาสภิกขุ พระภิกษุที่ชาวไทย เคารพ นับถือ กันทั้งประเทศ และท่านเป็น พระภิกษุที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลกตลอดมา

line

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

Related posts:

You may also like...