Author: editor

cereals-563796_1920-sm

WHOLE FOOD – อาหารที่ปราศจากการปรุงแต่ง

ทัศนคติของผู้คนในแต่ละยุคที่มีต่อการกินมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รูปแบบการทำเกษตรกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกในแต่ละช่วงเวลา . บางยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง มีภาวะศึกสงคราม เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลน...

book-791824_1280

ของมันต้องมี…เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย

ชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน มีคำทำนายเรื่องอนาคตหลายอย่างที่เคยฟังดูเป็นเรื่องน่าหัวเราะหรือเหลือเชื่อในอดีตกลายเป็นความจริงในปัจจุบัน อย่างเช่นที่ บิล เกตส์ เคยทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังปี ค.ศ. 1995 (จากหนังสือ The Road Ahead) ว่า...

senior-4723737_1920-sm

การพึ่งพาตนเอง – Self Reliance

แม้ว่าการอยู่ร่วมกันของผู้คนในทุกสังคมจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆระหว่างกัน แต่การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระ เข้มแข็ง และปลอดภัยจากความยากลำบากทั้งปวงของคนเรานั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเราทุกคนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง . ดังจะเห็นได้จากรูปแบบชีวิตของผู้คนในหลายประเทศที่เจริญแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในระดับที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไปจนถึงบั้นปลาย โดยไม่เป็นภาระแก่รัฐ หรือเป็นภาระของบุคคลรอบข้าง...

pen-4163403_1920-sm

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำ ‘พินัยกรรม’

การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสามัญ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้เราทุกคนผ่านทุกช่วงของชีวิตไปได้อย่างราบรื่น หนึ่งในการวางแผนชีวิตที่คนมักไม่อยากคิดถึงคือ การทำพินัยกรรม ด้วยมองว่า เป็นเรื่องที่ฟังดูไม่เป็นมงคล แต่สำหรับประชากรในประเทศที่เจริญแล้ว การทำพินัยกรรมเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองและคนที่ตนเองรักอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ทิ้งภาระไว้ให้สังคมต้องเดือดร้อน . พินัยกรรมคืออะไร  พินัยกรรมคือเอกสารที่ใช้ระบุว่า...

money-2696229_1920-sm

Reverse Mortgage – การขอสินเชื่อแบบย้อนกลับ

ความจริงที่ว่า การวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเกษียณ เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดี  แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ เพราะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของชีวิต อย่างไรก็ตาม สำหรับคนวัยเกษียณที่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและปลอดจากหนี้สิน ก็ยังนับว่าอยู่ในสถานะที่ปลอดภัย เพราะประโยชน์ของการมีบ้านนั้นไม่ใช่แค่เป็นที่อยู่อาศัยให้เราได้รับความสุขและภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นสินทรัพย์ชั้นดีที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนให้เรามีใช้จ่ายไปได้อย่างสะดวกสบายตลอดชีวิต เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุประเภทหนึ่งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นของตนเองแต่ไม่ต้องการขายบ้านทันที...

cover4

โตมร ศุขปรีชา

มองความรัก ความสุข ความทุกข์ ความตาย ผ่านสายตา โตมร ศุขปรีชา นักคิดนักเขียนมากความสามารถ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์ร่วมสมัยของสังคมไทย”

vertigo

โรคบ้านหมุน

บ้านหมุน….คุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหม เวียนหัวบ่อย เมารถง่าย หูอื้อ รู้สึกโคลงเคลงตาลายคล้ายบ้านหมุน เป็นๆหายๆจนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่าหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันขณะขับรถ หรือกำลังทำงานกับเครื่องจักร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อาการนี้เรียกว่า อาการเวียนศีรษะ #บ้านหมุน (...

1200px-Ruse_with_an_Empty_City_

ตีให้แตกแล้วปกครอง Divide and Conquer กลยุทธ์ที่ห้ามใช้ในครอบครัว

แม้ว่าความรู้หลายข้อจาก ตำราพิชัยสงคราม ของ ซุนวู ผู้ได้ชื่อว่า เป็นปราชญ์แห่งพิชัยยุทธ์ จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการปกครอง การทำธุรกิจ รวมการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม แต่ก็มีบางข้อที่เป็นกลยุทธ์อันตราย ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ควรนำมาใช้กับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเด็ดขาด...

woman-and-girl-using-tablet-computer-1312023

ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) กำแพงแห่งความรักความเข้าใจ

#ช่องว่างระหว่างวัย หรือ #Generation Gap เป็นปัญหาที่มีมานาน เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย และใกล้ตัวกว่าที่เราจะคาดคิด เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งขึ้นในทุกสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ที่ทำงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิต ซึ่งหากมองจะเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมดาที่คนเราอยู่ร่วมกัน อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ แต่หากความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ เราอาจดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากในสังคมที่มีอคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ครูแอ๋ว cover1

โลกคือละคร…อรชุมา ยุทธวงศ์

แม้ว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ ที่เต็มไปด้วยฉากชีวิตหลากสีสัน และมีตัวละครจำนวนมหาศาล แต่ดูเหมือนว่า บทบาทในแต่ละเรื่องราวของชีวิตทั้งหลายนั้นมักมีจำนวนมากกว่าตัวแสดงอยู่เสมอ ทำให้นักแสดงแต่ละคนต้องสวมบทมากกว่าหนึ่งตัวละคร และแสดงออกด้วยเงื่อนไขที่ต่างกันในแต่ละฉาก แต่ละสถานการณ์ ทั้งบทบาทที่เราเลือกได้ และบทบาทที่จำต้องรับไว้โดยไม่ได้เลือก ซึ่งหากจะว่าไปแล้ว หน้าที่ของเราก็คงไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าการแสดงทุกบทบาทให้ดีที่สุด  จนกว่าจะได้เวลาปิดฉากเลิกรากันไป...

cover

สวนสี่ฤดู…แนวคิดการจัดสวนในบ้าน ให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

แค่จั่วหัวเรื่องว่า ‘สวนสี่ฤดู’ สำหรับสภาพอากาศในเมืองไทย คงทำให้คนอ่านถึงกับขมวดคิ้ว เพราะเป็นที่รู้กันว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรา พ.ศ. นี้ มีเหลือแค่สองฤดูเท่านั้น คือฤดูร้อนที่มีฝนตก และฤดูร้อนที่ฝนแล้ง แล้วสวนสี่ฤดูนี่หมายถึงอะไร ก่อนที่จะสงสัยกันไปใหญ่...

cover001

คนแก่แบบไหน ที่ไม่เป็นภัยต่อโลก

  การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จำเป็นจะต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ทำเมื่อถึงเวลาที่เป็นผู้สูงอายุแล้ว เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เราอาจสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมที่ยากต่อการปรับตัว 

cover001

วางแผนออมอย่างไรให้สุขใจในวัยเกษียณ – RETIREMENT SAVING TIPS

คงไม่เป็นจำเป็นต้องเกริ่นนำกันอีกแล้วว่า ชีวิตหลังเกษียณที่ปราศจากการเตรียมตัวที่ดีในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะน่ากลัวอย่างไร เพราะเชื่อว่า เราต่างก็ได้ยินข้อมูลนี้ในแนวข่มขู่ ผ่านสื่อต่างๆรอบตัวมากเยอะแยะ จนบางทีฟังแล้วก็พาลกลัวชีวิตไปเลยก็มี แต่ครั้นจะบอกว่า ชีวิตที่ดีหลังเกษียณนั้นเป็นที่ได้มาง่ายๆ ก็ไม่ใช่ความจริง การเตรียมพร้อมอย่างมีสติ และการสร้างวินัยทางการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญ

doctor2

สมองเสื่อม โรคร้ายที่น่ากลัวกว่ามะเร็ง-หัวใจ-เบาหวาน-ความดัน

ในบรรดาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายของผู้สูงวัย หนึ่งในโรคที่ร้ายแรงแต่ดูยากรักษายาก และป้องกันยากที่สุด ก็คือ โรคสมองเสื่อม เพราะเป็นโรคที่ซ่อนอยู่ภายใต้สภาพภายนอกที่ดูเป็นปกติ

Large 01

Lifetime Learning รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเอ่ยชื่อนักวิชาการระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นในหลากหลายแวดวง ย่อมจะมีชื่อของ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อยู่ในลำดับแรกๆ เพราะท่านเป็นผู้รู้ลึกรู้จริงด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ระดับสากล ที่การันตีด้วยปริญญาตรี โท เอก...

Nemiranda​ Art Exhibition
By Nemi R. Miranda Jr.

ครอบครัวขยายและอนาคตผู้สูงวัย ในสังคมฟิลิปปินส์

ดิฉันเดินทางไปทำงานที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปลายเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงแรมที่เราเข้าพัก คือ คอนราด มะนิลา ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล ในย่านธุรกิจและการท่องเที่ยว ใกล้กับ...

dad

โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ ถ้ามี Universal Design

UNIVERSAL DESIGN การออกแบบที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต ว่ากันว่า…เมื่อคนเราเริ่มแก่ตัวลง จะมีนิสัยชอบโหยหาอดีต ชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆ ความสำเร็จเดิมๆ ที่ผ่านมา บ้างก็บอกว่า โลกในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ตัวเองยังเป็นหนุ่มสาวหรือตอนเป็นเด็ก เป็นโลกที่ดีกว่านี้ ซึ่งการจะตัดสินว่าโลกทุกวันนี้ดีกว่าหรือแย่กว่าโลกเดิมๆนั้น บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดแต่ละบุคคล แต่บางอย่างนั้นมีคำตอบที่ชัดเจน...

M_serithai

สวนเสรีไทย

ที่ตั้ง: ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ขนาดพื้นที่: 350 ไร่ เวลาทำการ: 05.00 -20.00 น. ทุกวัน ประเภทของสวน: สวนสาธารณะขนาดกลาง รถประจำทาง: ถนนเสรีไทย สาย...

M_lumpinee

สวนลุมพินี

ที่ตั้ง: ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ขนาดพื้นที่: 360 ไร่ เวลาทำการ: 04.30 -21.00 น. ทุกวัน ประเภทของสวน: สวนสาธารณะขนาดกลาง หรือสวนสาธารณะระดับเขต...

M_benchasiri

อุทยานเบญจสิริ

ที่ตั้ง: ติดถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22 -24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. ขนาดพื้นที่: 29 ไร่ เวลาทำการ: 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน...