Author: editor

human-skeleton-163715_640

บริจาคอวัยวะ – บริจาคร่างกาย ดีไหม ?

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกได้ว่าจะมีชีวิตแบบไหน และหากคิดให้ครบถ้วนยาวๆไปจนถึงบั้นปลาย ก็ยังสามารถเลือกได้ว่า เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วจะจัดการกับร่างกายของตัวเองอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

coins-1015125_1920

วิธีสู้เงินเฟ้อ

ในยุคข้าวยากหมากแพง คำว่า “เงินเฟ้อ” เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันแทบทุกวัน ไม่ว่าใครก็ไม่อยากประสบกับภาวะเงินขาดมือหรือชักหน้าไม่ถึงหลัง เพราะการมีรายรับเท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อนั้นไม่เพียงแต่สร้างปัญหาในการดำรงชีวิต แต่ยังทำให้เกิดความเครียด ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมมากมาย ความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดของเงินเฟ้อ คือ เงินมีค่าน้อยลง...

hand-229777_1920

Living Will หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้คนในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่า การเอ่ยถึงเรื่องความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล บ้างก็เชื่อว่าจะเป็นเคราะห์ลางไม่ดีนำโชคร้ายมาให้ แต่ความจริงแล้ว เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสภาวะของชีวิตที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ คำกล่าวที่ว่า ‘คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกตายได้’...

photography-731891_1920

คลาวด์คอมพิวติ้ง Cloud Computing

ไม่ว่าคุณจะเป็นจัดตัวเองเป็นพวกโลว์เทคหรือไฮเทค แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทุกคนกำลังอยู่ในยุคสมัยของ Cloud Computing ในขณะที่คนมากมายในโลกนี้ยังไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing เลยแม้แต่น้อย หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้าง แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมัน...

rhdr

สวนป่าเบญจกิติ Benchakitti Forest Park

ในยุคสมัยที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ เทร็นด์การใช้เวลาว่างของผู้คนจำนวนไม่น้อยค่อยๆ เปลี่ยนไปจากการออกไปเที่ยวช้อปปิ้ง เดินห้าง หรือหาของอร่อยกินให้ตัวแตกกันไปข้างหนึ่ง มาสู่การออกกำลังกาย สถานที่ในการออกไปใช้เวลาว่างจึงเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่มีบรรยากาศสวยงาม ตอบโจทย์การหย่อนใจไปด้วยพร้อมๆกัน นั่นก็คือ สวนสาธารณะ และถ้าพูดถึงสวนสาธารณะโฉมใหม่ที่กำลังเป็น Talk...

starbucks-1281880_1920

ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ … ดีไหม

Investing in Franchise Business สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากทั้งวิกฤตโรคระบาดและสงครามกำลังอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้า คนจำนวนไม่น้อยต้องออกจากงานประจำ และเริ่มต้นหาโอกาสด้านอาชีพและการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งการเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจของตัวเองนั้นย่อมจะต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้ การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ จึงหนึ่งในตัวเลือกของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้โดยใช้เวลาไม่นาน แม้ไม่มีประสบการณ์ ไม่ต้องเสียเวลาในการบุกเบิกหรือลองผิดลองถูก...

different-nationalities-1743392_1920

ไลฟ์สไตล์หลากวัฒนธรรม

Multicultural Lifestyle ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในทุกสังคม โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่มีผู้คนหลากชาติหลากภาษาอยู่ร่วมกัน และมีการเดินทางไปมาหาสู่กันกับสังคมอื่นๆ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนทั้งประชากรและวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดเป็นลักษณะสังคมแบบพหุวัฒนธรรม . สังคมไทยก็เป็นหนึ่งในสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) มาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการเป็นสังคมที่มีการอยู่รวมกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางด้านต่างๆ...

amulet-815595_1920

วัตถุมงคลของไทย Thai Sacred Objects

การมีชีวิตอยู่ของคนเรานั้น นอกจากจะมีร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า บ่อยครั้งก็ต้องมีเรื่องราวความเชื่อหรือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางใจเข้ามาเสริม และหนึ่งในสิ่งที่ได้รับความนิยมมาตลอดคือ  “วัตถุมงคล” ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความเชื่อ เพื่อให้เป็นสิริมงคล เกิดความเจริญต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมในโลกไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเพียงใด ก็ยังมีความผูกพันกับเรื่องราวความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติอย่างเหนียวแน่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีทีมนักบินอวกาศและเหล่าผู้ปฏิบัติภารกิจของนาซาจะพากันเคี้ยวถั่วลิสงนำโชคขณะที่ปฏิบัติภารกิจส่งยานอวกาศไปนอกโลก...

cereals-563796_1920-sm

WHOLE FOOD – อาหารที่ปราศจากการปรุงแต่ง

ทัศนคติของผู้คนในแต่ละยุคที่มีต่อการกินมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รูปแบบการทำเกษตรกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกในแต่ละช่วงเวลา . บางยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง มีภาวะศึกสงคราม เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลน...

book-791824_1280

ของมันต้องมี…เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย

ชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน มีคำทำนายเรื่องอนาคตหลายอย่างที่เคยฟังดูเป็นเรื่องน่าหัวเราะหรือเหลือเชื่อในอดีตกลายเป็นความจริงในปัจจุบัน อย่างเช่นที่ บิล เกตส์ เคยทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังปี ค.ศ. 1995 (จากหนังสือ The Road Ahead) ว่า...

senior-4723737_1920-sm

การพึ่งพาตนเอง – Self Reliance

แม้ว่าการอยู่ร่วมกันของผู้คนในทุกสังคมจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆระหว่างกัน แต่การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระ เข้มแข็ง และปลอดภัยจากความยากลำบากทั้งปวงของคนเรานั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเราทุกคนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง . ดังจะเห็นได้จากรูปแบบชีวิตของผู้คนในหลายประเทศที่เจริญแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในระดับที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไปจนถึงบั้นปลาย โดยไม่เป็นภาระแก่รัฐ หรือเป็นภาระของบุคคลรอบข้าง...

pen-4163403_1920-sm

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำ ‘พินัยกรรม’

การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสามัญ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้เราทุกคนผ่านทุกช่วงของชีวิตไปได้อย่างราบรื่น หนึ่งในการวางแผนชีวิตที่คนมักไม่อยากคิดถึงคือ การทำพินัยกรรม ด้วยมองว่า เป็นเรื่องที่ฟังดูไม่เป็นมงคล แต่สำหรับประชากรในประเทศที่เจริญแล้ว การทำพินัยกรรมเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองและคนที่ตนเองรักอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ทิ้งภาระไว้ให้สังคมต้องเดือดร้อน . พินัยกรรมคืออะไร  พินัยกรรมคือเอกสารที่ใช้ระบุว่า...

money-2696229_1920-sm

Reverse Mortgage – การขอสินเชื่อแบบย้อนกลับ

ความจริงที่ว่า การวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเกษียณ เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดี  แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ เพราะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของชีวิต อย่างไรก็ตาม สำหรับคนวัยเกษียณที่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและปลอดจากหนี้สิน ก็ยังนับว่าอยู่ในสถานะที่ปลอดภัย เพราะประโยชน์ของการมีบ้านนั้นไม่ใช่แค่เป็นที่อยู่อาศัยให้เราได้รับความสุขและภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นสินทรัพย์ชั้นดีที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนให้เรามีใช้จ่ายไปได้อย่างสะดวกสบายตลอดชีวิต เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุประเภทหนึ่งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นของตนเองแต่ไม่ต้องการขายบ้านทันที...

cover4

โตมร ศุขปรีชา

มองความรัก ความสุข ความทุกข์ ความตาย ผ่านสายตา โตมร ศุขปรีชา นักคิดนักเขียนมากความสามารถ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์ร่วมสมัยของสังคมไทย”

vertigo

โรคบ้านหมุน

บ้านหมุน….คุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหม เวียนหัวบ่อย เมารถง่าย หูอื้อ รู้สึกโคลงเคลงตาลายคล้ายบ้านหมุน เป็นๆหายๆจนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่าหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันขณะขับรถ หรือกำลังทำงานกับเครื่องจักร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อาการนี้เรียกว่า อาการเวียนศีรษะ #บ้านหมุน (...

1200px-Ruse_with_an_Empty_City_

ตีให้แตกแล้วปกครอง Divide and Conquer กลยุทธ์ที่ห้ามใช้ในครอบครัว

แม้ว่าความรู้หลายข้อจาก ตำราพิชัยสงคราม ของ ซุนวู ผู้ได้ชื่อว่า เป็นปราชญ์แห่งพิชัยยุทธ์ จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการปกครอง การทำธุรกิจ รวมการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม แต่ก็มีบางข้อที่เป็นกลยุทธ์อันตราย ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ควรนำมาใช้กับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเด็ดขาด...

woman-and-girl-using-tablet-computer-1312023

ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) กำแพงแห่งความรักความเข้าใจ

#ช่องว่างระหว่างวัย หรือ #Generation Gap เป็นปัญหาที่มีมานาน เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย และใกล้ตัวกว่าที่เราจะคาดคิด เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งขึ้นในทุกสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ที่ทำงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิต ซึ่งหากมองจะเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมดาที่คนเราอยู่ร่วมกัน อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ แต่หากความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ เราอาจดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากในสังคมที่มีอคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ครูแอ๋ว cover1

โลกคือละคร…อรชุมา ยุทธวงศ์

แม้ว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ ที่เต็มไปด้วยฉากชีวิตหลากสีสัน และมีตัวละครจำนวนมหาศาล แต่ดูเหมือนว่า บทบาทในแต่ละเรื่องราวของชีวิตทั้งหลายนั้นมักมีจำนวนมากกว่าตัวแสดงอยู่เสมอ ทำให้นักแสดงแต่ละคนต้องสวมบทมากกว่าหนึ่งตัวละคร และแสดงออกด้วยเงื่อนไขที่ต่างกันในแต่ละฉาก แต่ละสถานการณ์ ทั้งบทบาทที่เราเลือกได้ และบทบาทที่จำต้องรับไว้โดยไม่ได้เลือก ซึ่งหากจะว่าไปแล้ว หน้าที่ของเราก็คงไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าการแสดงทุกบทบาทให้ดีที่สุด  จนกว่าจะได้เวลาปิดฉากเลิกรากันไป...

cover

สวนสี่ฤดู…แนวคิดการจัดสวนในบ้าน ให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

แค่จั่วหัวเรื่องว่า ‘สวนสี่ฤดู’ สำหรับสภาพอากาศในเมืองไทย คงทำให้คนอ่านถึงกับขมวดคิ้ว เพราะเป็นที่รู้กันว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรา พ.ศ. นี้ มีเหลือแค่สองฤดูเท่านั้น คือฤดูร้อนที่มีฝนตก และฤดูร้อนที่ฝนแล้ง แล้วสวนสี่ฤดูนี่หมายถึงอะไร ก่อนที่จะสงสัยกันไปใหญ่...

cover001

คนแก่แบบไหน ที่ไม่เป็นภัยต่อโลก

  การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จำเป็นจะต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ทำเมื่อถึงเวลาที่เป็นผู้สูงอายุแล้ว เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เราอาจสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมที่ยากต่อการปรับตัว