Category: Life

human-skeleton-163715_640

บริจาคอวัยวะ – บริจาคร่างกาย ดีไหม ?

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกได้ว่าจะมีชีวิตแบบไหน และหากคิดให้ครบถ้วนยาวๆไปจนถึงบั้นปลาย ก็ยังสามารถเลือกได้ว่า เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วจะจัดการกับร่างกายของตัวเองอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

hand-229777_1920

Living Will หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้คนในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่า การเอ่ยถึงเรื่องความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล บ้างก็เชื่อว่าจะเป็นเคราะห์ลางไม่ดีนำโชคร้ายมาให้ แต่ความจริงแล้ว เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสภาวะของชีวิตที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ คำกล่าวที่ว่า ‘คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกตายได้’...

different-nationalities-1743392_1920

ไลฟ์สไตล์หลากวัฒนธรรม

Multicultural Lifestyle ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในทุกสังคม โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่มีผู้คนหลากชาติหลากภาษาอยู่ร่วมกัน และมีการเดินทางไปมาหาสู่กันกับสังคมอื่นๆ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนทั้งประชากรและวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดเป็นลักษณะสังคมแบบพหุวัฒนธรรม . สังคมไทยก็เป็นหนึ่งในสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) มาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการเป็นสังคมที่มีการอยู่รวมกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางด้านต่างๆ...

amulet-815595_1920

วัตถุมงคลของไทย Thai Sacred Objects

การมีชีวิตอยู่ของคนเรานั้น นอกจากจะมีร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า บ่อยครั้งก็ต้องมีเรื่องราวความเชื่อหรือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางใจเข้ามาเสริม และหนึ่งในสิ่งที่ได้รับความนิยมมาตลอดคือ  “วัตถุมงคล” ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความเชื่อ เพื่อให้เป็นสิริมงคล เกิดความเจริญต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมในโลกไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเพียงใด ก็ยังมีความผูกพันกับเรื่องราวความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติอย่างเหนียวแน่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีทีมนักบินอวกาศและเหล่าผู้ปฏิบัติภารกิจของนาซาจะพากันเคี้ยวถั่วลิสงนำโชคขณะที่ปฏิบัติภารกิจส่งยานอวกาศไปนอกโลก...

book-791824_1280

ของมันต้องมี…เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย

ชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน มีคำทำนายเรื่องอนาคตหลายอย่างที่เคยฟังดูเป็นเรื่องน่าหัวเราะหรือเหลือเชื่อในอดีตกลายเป็นความจริงในปัจจุบัน อย่างเช่นที่ บิล เกตส์ เคยทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังปี ค.ศ. 1995 (จากหนังสือ The Road Ahead) ว่า...

senior-4723737_1920-sm

การพึ่งพาตนเอง – Self Reliance

แม้ว่าการอยู่ร่วมกันของผู้คนในทุกสังคมจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆระหว่างกัน แต่การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระ เข้มแข็ง และปลอดภัยจากความยากลำบากทั้งปวงของคนเรานั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเราทุกคนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง . ดังจะเห็นได้จากรูปแบบชีวิตของผู้คนในหลายประเทศที่เจริญแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในระดับที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไปจนถึงบั้นปลาย โดยไม่เป็นภาระแก่รัฐ หรือเป็นภาระของบุคคลรอบข้าง...

1200px-Ruse_with_an_Empty_City_

ตีให้แตกแล้วปกครอง Divide and Conquer กลยุทธ์ที่ห้ามใช้ในครอบครัว

แม้ว่าความรู้หลายข้อจาก ตำราพิชัยสงคราม ของ ซุนวู ผู้ได้ชื่อว่า เป็นปราชญ์แห่งพิชัยยุทธ์ จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการปกครอง การทำธุรกิจ รวมการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม แต่ก็มีบางข้อที่เป็นกลยุทธ์อันตราย ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ควรนำมาใช้กับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเด็ดขาด...

woman-and-girl-using-tablet-computer-1312023

ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) กำแพงแห่งความรักความเข้าใจ

#ช่องว่างระหว่างวัย หรือ #Generation Gap เป็นปัญหาที่มีมานาน เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย และใกล้ตัวกว่าที่เราจะคาดคิด เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งขึ้นในทุกสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ที่ทำงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิต ซึ่งหากมองจะเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมดาที่คนเราอยู่ร่วมกัน อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ แต่หากความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ เราอาจดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากในสังคมที่มีอคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

cover

สวนสี่ฤดู…แนวคิดการจัดสวนในบ้าน ให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

แค่จั่วหัวเรื่องว่า ‘สวนสี่ฤดู’ สำหรับสภาพอากาศในเมืองไทย คงทำให้คนอ่านถึงกับขมวดคิ้ว เพราะเป็นที่รู้กันว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรา พ.ศ. นี้ มีเหลือแค่สองฤดูเท่านั้น คือฤดูร้อนที่มีฝนตก และฤดูร้อนที่ฝนแล้ง แล้วสวนสี่ฤดูนี่หมายถึงอะไร ก่อนที่จะสงสัยกันไปใหญ่...

cover001

คนแก่แบบไหน ที่ไม่เป็นภัยต่อโลก

  การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จำเป็นจะต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ทำเมื่อถึงเวลาที่เป็นผู้สูงอายุแล้ว เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เราอาจสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมที่ยากต่อการปรับตัว 

Nemiranda​ Art Exhibition
By Nemi R. Miranda Jr.

ครอบครัวขยายและอนาคตผู้สูงวัย ในสังคมฟิลิปปินส์

ดิฉันเดินทางไปทำงานที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปลายเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงแรมที่เราเข้าพัก คือ คอนราด มะนิลา ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล ในย่านธุรกิจและการท่องเที่ยว ใกล้กับ...

dad

โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ ถ้ามี Universal Design

UNIVERSAL DESIGN การออกแบบที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต ว่ากันว่า…เมื่อคนเราเริ่มแก่ตัวลง จะมีนิสัยชอบโหยหาอดีต ชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆ ความสำเร็จเดิมๆ ที่ผ่านมา บ้างก็บอกว่า โลกในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ตัวเองยังเป็นหนุ่มสาวหรือตอนเป็นเด็ก เป็นโลกที่ดีกว่านี้ ซึ่งการจะตัดสินว่าโลกทุกวันนี้ดีกว่าหรือแย่กว่าโลกเดิมๆนั้น บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดแต่ละบุคคล แต่บางอย่างนั้นมีคำตอบที่ชัดเจน...

002-sm

ความแก่ไม่ใช่อาชญากรรม อย่าลงโทษคนแก่ด้วยแฟชั่นอัปลักษณ์

UNIVERSAL DESIGN IN FASHION เรื่องมีอยู่ว่า ดิฉันจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด และตั้งใจว่าจะซื้อเสื้อผ้าไปฝากแม่สักสองสามชุด แต่พอไปหาซื้อก็รู้สึกตกใจที่พบกับความจริงว่า… เสื้อผ้าที่ถูกใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับแม่วัยใกล้แปดสิบไม่ใช่ของที่หาซื้อได้ง่ายๆ คือมีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้ น่าตกใจที่ต้องยอมรับว่า เสื้อผ้าสำหรับหญิงสูงอายุ ถ้าไม่ใช่แบบหรูหราราคาแพงราวกับนางพญาหรือคุณหญิงคุณนาย...

cover

หนุ่มสาววัย30+ ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนถึงวัย 40 เพื่อป้องกันวิกฤตวัยกลางคน

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอกันทุกคน การคิดถึงอนาคตมากไปอาจทำให้เครียดโดยไม่จำเป็น เรามักถูกสอนให้เชื่อว่า ถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตก็มักจะดีของมันเองแหละ แต่คำถามคือ แน่ใจได้ยังไง ว่าสิ่งดีที่สุดที่ทำอยู่ในวันนี้มันดีพอสำหรับวันข้างหน้าแล้วจริงๆ คนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยพลังที่สดใสอย่างเราเนี่ยนะ...

005

“บ้านพักผู้สูงอายุ” คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตบั้นปลาย…จริงหรือ ?

เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่า โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเรากำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่คาดการณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลนี้วิเคราะห์จากฐานข้อมูลประชากรไทยในปี 2560 จากจำนวนประชากรรวม 67.6 ล้านคน...

homebg

การใช้เวลาคุณภาพกับเพื่อนฝูงและคนรู้ใจจะทำให้คุณ…ไม่แก่

เชื่อหรือไม่ว่า เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนวัย 40+ เปลี่ยนสภาพเป็น คนแก่ ได้อย่างรวดเร็วคือการขาดสังคมดีๆกับเพื่อนฝูงและคนรู้ใจ ?? . ทั้งผลสรุปจากงานวิจัยทางการแพทย์ และจากข้อมูลที่เราเห็นได้จริงจากผู้คนรอบตัว อธิบายให้เข้าใจได้ไม่ยากว่า การที่คนเราได้ใช้เวลาสนุกสนานกับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงที่เคยคบหากันมาตั้งแต่สมัยยังอายุน้อยๆ...

pexels-photo-573563

ที่มาของคำกล่าวที่ว่า ” ชีวิตเริ่มต้นที่อายุ 40 “

คำกล่าวที่ว่า “ชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุสี่สิบ” นั้นเป็นคำคมแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งอาจมีน้อยคนที่จะรู้ว่า คำพูดที่น่าจะถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ช่วงก่อนหน้านั้น อาจเป็น “ความตายเริ่มขึ้นตอนอายุสี่สิบ” เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีชีวิตอยู่นานนักหลังจากนั้น อายุขัยเฉลี่ยของชาวอังกฤษในยุคกลางนั้นอยู่ที่ 25 ปี และเพิ่งถึง...

pexels-photo-1057029

วิกฤตวัยกลางคน (Midlife Crisis) คืออะไร

วิกฤตวัยกลางคน (อังกฤษ: midlife crisis) เป็นความเปลี่ยนแปลงของตัวตนและความมั่นใจที่สามารถเกิดขึ้นกับคนวัยกลางคนในช่วงอายุ 45-64 ปี ปรากฏการณ์ถูกอธิบายว่าเป็นวิกฤตทางจิตวิทยา

aa111

รู้จักและเข้าใจ…วัยกลางคน

แม้ว่าเราจะใช้เวลามากมายเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆในระบบการศึกษา และใช้เวลาอย่างน้อย 12 ปีกับวิชาสุขศึกษาขั้นพื้นฐานในวัยเรียน เรามีหลักสูตรที่สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในช่วงวัยรุ่น ได้เรียนเพศศึกษาแบบตื้นๆและเหนียมอาย จากบทเรียนที่ครูสอน แต่ไม่เคยมีการศึกษาใดที่สอนให้เรารู้และเข้าใจ ถึงความเป็นไปของร่างกายและจิตใจของเราและคนรอบข้าง ในช่วงวัยอื่นๆ เช่น วัยทำงาน...