หนุ่มสาววัย30+ ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนถึงวัย 40 เพื่อป้องกันวิกฤตวัยกลางคน

01

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอกันทุกคน การคิดถึงอนาคตมากไปอาจทำให้เครียดโดยไม่จำเป็น เรามักถูกสอนให้เชื่อว่า ถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตก็มักจะดีของมันเองแหละ แต่คำถามคือ แน่ใจได้ยังไง ว่าสิ่งดีที่สุดที่ทำอยู่ในวันนี้มันดีพอสำหรับวันข้างหน้าแล้วจริงๆ คนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยพลังที่สดใสอย่างเราเนี่ยนะ จะไปเจอ “วิกฤตวัยกลางค” ในวันข้างหน้า ได้อย่างไร

ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ น้อยคนที่จะมองออกหากยังไม่ถึงเวลา

.

วัยกลางคนคืออายุเท่าไหร่ – โดยทั่วไปในปัจจุบัน ถือว่าวัยกลางคนเริ่มต้นที่อายุประมาณ 40 ปี เนื่องจากคนสมัยใหม่อายุยืนขึ้น เมื่อถึงวัยนี้ จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายทั้งอย่างทางร่างกายและจิตใจ ทำนองเดียวกับการเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น ที่มักมีปัญหามากมายเช่นกัน

.

วิกฤตวัยกลางคน คืออะไร – วิกฤตวัยกลางคน คือ สภาวะอันแปรปรวนทั้งร่างกายและจิตใจ ของคนที่ไม่สามารถทนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเกิดกับตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนได้ คนจำนวนไม่น้อยจะรู้สึกไม่พึงพอใจและกระสับกระส่ายกับการต้องรับมือกับความเสื่อมของสังขาร ความสำเร็จที่ยังไม่เพียงพอ ความตายที่ใกล้เข้ามา และสับสนในความหมายของการมีชีวิตอยู่


.

ปัญหา หรือ พฤติกรรม ที่พบในผู้ประสบวิกฤตวัยกลางคน มีอะไรบ้าง ณ ปัจจุบัน วิกฤตวัยกลางคน ยังไม่ถือเป็นโรค จึงไม่อาจเรียกการแสดงออกที่เกิดจากสภาวะนี้ว่าเป็นอาการของโรคในทางกายภาพได้ แต่ปัญหาที่พบจะคล้ายๆกันคือ

 • ความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย หรือหมดความสนใจกับกิจกรรม สิ่งของ หรือผู้คนที่เคยทำให้มีความสุข
 • อยู่ไม่สุข มีความต้องการจะทำอะไรที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
 • ไม่มั่นใจในตนเอง และการตัดสินใจที่ผ่านมา ไปจนถึงความหมายของชีวิต
 • สับสนกับอัตลักษณ์ของตนเองและเส้นทางอนาคต
 • ฝันกลางวัน
 • ความฉุนเฉียว ขี้โมโห
 • ความเศร้าซึมเรื้อรัง
 • การเพิ่มขึ้นของปริมาณอาหาร แอลกอฮอลล์ ยาที่ใช้และแรงกระตุ้นอื่นๆ
 • การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างฮวบอาบของความต้องการทางเพศ
 • การนอกใจคู่ครอง โดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่ามาก
 • ความทะเยอทะยานเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากๆ

.

วิกฤตวัยกลางคนเกิดจากอะไร - แม้ว่าคนทุกคนจะต้องเข้าสู่วัยกลางคนในวันหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า สภาวะวิกฤตวัยกลางคน จะต้องเกิดกับทุกคน ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสาขาจิตเวช มีข้อมูลระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เป็นไปโดยธรรมชาติตามช่วงวัย เป็นปัจจัยหนึ่งของสภาวะวิกฤตวัยกลางคน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม แต่ไม่ใช่สาเหตุหลัก

ปัจจัยหลักที่แท้จริงอย่างหนึ่งของปัญหาวิกฤตวัยกลางคน  คือการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวัย ถึงลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเผชิญทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คนวัยเดียวกันทุกคนมักต้องเจอ ต่างกันแค่เร็วหรือช้า มากหรือน้อย เพื่อให้สามารถยอมรับ เข้าใจ และรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา

.

แม้จะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจำเป็น ที่คนวัยหนุ่มสาว จะต้องหมกมุ่นกับการวางแผนอนาคตอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่คนหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างประมาทนั้น มีโอกาสสูงที่จะต้องเผชิญปัญหาวิกฤตวัยกลางคนได้ เมื่ออายุมากขึ้น เช่น

 • คนที่ไม่ดูแลสุขภาพก็อาจจะเจอกับความเสื่อมของร่างกายได้มากและเร็วกว่าปกติ
 • คนที่ไม่จริงจังกับการสร้างฐานะหรือไม่วางแผนความมั่นคงทางการเงิน ก็อาจจะมีความกังวลกับเรื่องค่าครองชีพ
 • คนที่ไม่ได้ใส่ใจกับการสร้างสถานะทางสังคม หรือความสำเร็จ พออายุมากก็อาจจะมีปมด้อยที่คนรอบข้างหรือคนอายุน้อยกว่าไม่ยกย่องให้เกียรติ เกิดความไม่มั่นใจ (insecure) ในสภานภาพของตนเอง รู้สึกไม่มีคุณค่า หรือรู้สึกโดดเดี่ยว
 • ที่แย่ที่สุดคือ ตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีพลังเหลือล้น ไม่ได้ทุ่มเทกับการไล่ล่าความฝันหรือสร้างความสำเร็จที่ต้องการ พอแก่ตัวลงก็มาเสียใจที่ไม่มีโอกาส

.

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวัย 40 โดยไม่ต้องพบกับวิกฤตวัยกลางคน

 • ศึกษาหาความรู้ เพื่อทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตตามช่วงอายุ
 • การใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ ดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
 • เลือกทำงานที่ให้ความสุข และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม สามารถเลี้ยงดูตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ และมีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุม เพื่อให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต
 • ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ทุ่มเทความพยายามและกำลังที่มีเพื่อทำตามความใฝ่ฝันโดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดี ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
 • ใส่ใจดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีตามสมควร
 • คบหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนที่จริงใจ อย่าเสียเวลาไปกับมิตรเทียม หรือทำตัวให้เป็นที่ยอมรับในสังคมจอมปลอม จนไม่มีเวลาให้กับคนที่มีค่าในชีวิตเราจริงๆ
 • สร้างความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจด้วยพลังความสามารถและสติปัญญา เพื่อที่วันหนึ่ง เมื่อรูปร่างหน้าตา หรือลักษณะภายนอกของคุณเปลี่ยนไปตามอายุขัย คุณจะได้ไม่เสียโอกาสในเส้นทางนั้นๆ และในทางกลับกัน อายุและประสบการณ์ที่มากขึ้นตามวัยของคุณ จะกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้มีโอกาสคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก
 • ถ้ารูปร่างหน้าตาที่สวยงามในวัยหนุ่มสาว เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของคุณ จงดูแลมันอย่างดีที่สุด ควบคู่ไปกับเรียนรู้ที่จะทำใจยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมากนัก เมื่อวันที่ความสำเร็จเดินจากคุณไป เพราะสภาพของคุณดูไม่เหมือนเดิม
 • ถ้าชีวิตก่อนวัยกลางคนของคุณ คือการทุ่มเทให้กับครอบครัว โดยเฉพาะลูกๆที่ยังเล็ก อย่าลืมเจียดเวลาว่างเพื่อให้เวลากับตัวเอง อยู่กับตัวเอง และทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้าง เมื่อถึงวันที่ลูกไม่อยู่ให้คุณเลี้ยง จะได้ไม่รู้สึกว่า ตัวเองไม่มีอะไรทำ ไม่มีค่า รู้สึกเหงา โดยเฉพาะคนที่เป็นสามีภรรยาที่หมกมุ่นกับการเป็นพ่อแม่จนลืมว่า เราเคยเป็นแฟน เป็นคนรัก หรือเป็นเพื่อนเฮฮากันมาก่อน อย่าหลงลืมที่จะแบ่งเวลาเพื่อเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะคู่รักบ้าง อย่าเล่นบทพ่อแม่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนผ่านของวัยเป็นขั้นตอนที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง การมีอนาคตที่ดีในทุกช่วงวัย จะมาจากการทำวันนี้ให้ดีที่สุด การใช้ชีวิตอย่างมีสติในวัยหนุ่มสาว เลือกทำในสิ่งที่ต้องทำ ในเวลาที่ควรทำ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สำหรับการป้องกันวิกฤตปัญหาวัยกลางคนไม่ให้มาทำร้ายคุณ เมื่อเวลานั้นมาถึง

line

ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ และรีวิวสินค้า-บริการ ได้ที่ ModernMidlife@gmail.com

Related posts:

You may also like...