สวนมหาดไทย

running-jogging-water-loss-fatigue-tiredness-hydrationที่ตั้ง: ซอยสุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

ขนาดพื้นที่: 20 ไร่ 49 ตารางวา

เวลาทำการ: 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน: สวนชุมชน

รถประจำทาง: 2, 25, 38, 48, 98, 119, ปอ. 1, ปอ 8, ปอ 13, ปอ.พ. 6

line

ประวัติความเป็นมา

สวนมหาดไทยจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 49 ตารางวา กรุงเทพมหานครได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดสร้าง เป็นสวนสาธารณะโดยกำหนดรูปแบบให้เป็นสวนชุมชน หรือสวนละแวกบ้าน เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการจัดสร้างอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อเตรียมไว้สำหรับบริการประชาชน

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนสาธารณะแห่งนี้มีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์ที่ผสม ผสานระหว่างลานออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ครอบครัว อีกทั้งลานกิจกรรมที่สามารถจัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ได้ ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่งดงาม

line

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

Related posts:

You may also like...